Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık

Son yıllarda bebeklerin gelişimiyle ilgili bilgilerde büyük bir artış olmuştur. Bebeklik ve çocukluk dönemine ilişkin temel gelişim konusunda bilgiler artmıştır. Bu nedenle de araştırmacıların ilgileri, çevresel ve biyolojik risk faktörlerinin bebek üzerindeki etkilerine yoğunlaşmıştır. Bu ilgi beraberinde bebeklerin sağlığı ve gelişimiyle ilgili pek çok yeni alan doğmasına neden olmuştur. Bu alanlardan biri de bebeklik psikopatolojisidir. Yaşamın ilk üç yılında bebeğin çevre koşulları ve gelişimsel sürecinin bebek psikolojisi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu etkinin bebeklik dönemi ve çocuğun sonraki yaşantısındaki psikopatolojik risklerini inceleyen ve birlikte çalışan iki alandan biri bebeklik psikolojisi, diğeri de bebeklik psikiyatrisidir.

En Çok Karşılaşılan Sorunlar

Bebeklik döneminde en çok karşılaşılan sorunlar nelerdir? Aileleri nasıl yönlendiriyorsunuz?
Bu sorunun cevabı buraya sığmayacak kadar uzun. Ama ben aşağıda bir kısmını sıralayacağım. Bebekler küçücük elleri, kelimesiz dilleriyle o kadar hassas varlıklar ki… Doğa onları yaşamda kalma becerileri ile donatsa da, hızla gelişip değiştikleri için çevrelerindekileri hep şaşırtıyorlar.

Üstelik çevrelerinde olup bitenlerle ilgili kavrama becerileri bizden farklı olsa da çevrelerini çok iyi hissetmekteler. Ardından da çevre koşullarına ve doğuştan getirdikleri özelliklerine göre farklı şekillerde tepkiler vermektedirler. İşte mesele de burada başlamaktadır. Bebeğe bakım veren kişiler bu mesajları anlamak, yorumlamak ve bebeğin ihtiyaçlarını karşılamakta ne kadar başarılı ise sorunlar da bir o kadar kolay çözüme ulaşmaktadır. Ama bu mesajları almak ve yorumlamak da deneyim, çevre desteği ve profesyonel yardımla olmaktadır.

Günümüzde bebeğin duygusal gelişimin anne rahmine düştüğü sıralarda başladığı kabul görmektedir. Aynı zamanda bebeklikten çocukluğa doğru giden tüm gelişim süreci, bebeğin psikolojik gelişiminden etkilenmektedir. Bebeğin psikopatolojik risklerle karşılaşması diğer gelişimsel alanlarına da etki etmektedir.